Accessibility icon

Održane edukativna radionica „Obilježja procesa strateškog planiranja i upravljanja razvojem“ i informativna radionica „Provedba aktivnosti u okviru sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na regionalnoj i lokalnoj razini“

8. prosinca 2023.

U prostorima Studentskog centra Pula, 6. prosinca 2023. godine, održane su edukativna radionica „Obilježja procesa strateškog planiranja i upravljanja razvojem“ i informativna radionica „Provedba aktivnosti u okviru sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na regionalnoj i lokalnoj razini“.

Cilj radionica bio je osiguravanje ujednačenog pristupa i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira, kojim se uređuje izrada, periodično revidiranje, vrednovanje, praćenje i izvještavanje o provedbi planova razvoja, provedbenih programa i drugih akata strateškog planiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radionicama su prisustvovali predstavnici upravnih tijela Istarske županije i jedinca lokalne samouprave, koji su uključeni u postupak izrade i provedbe planova razvoja, provedbenih programa i drugih akata strateškog planiranja te postupke vrednovanja, praćenja i izvještavanja o provedbi navedenih dokumenata.

           

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije