Accessibility icon

Održane radionice tematskih podskupina izrade Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027.

9. srpnja 2021.

Prve u nizu radionica tematskih radnih podskupina u postupku izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. održane su 07. i 08. srpnja 2021. godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Prvog su dana radionice bile posvećene temama „Gospodarstvo i tržište rada“ i „Infrastruktura“, dok je drugog dana interes sudionika bio „Okoliš, priroda i prostorno uređenje“ odn. „Obrazovanje, znanost, kultura i sport“.
Brojni predstavnici iz relevantnih sektora za svaku temu pojedine radionice okupili su se kako bi analizirali stanje, definirali SWOT i razvojne potrebe Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. Radom u grupama, ključni dionici sa područja Istarske županije pridonijeli su reviziji i dopuni prijedloga SWOT-a te definiranju najvažnijih razvojnih potreba i prilika na kojima će se temeljiti budući razvoj Istarske županije.
Istarska županija izrađuje Plan razvoja Istarske kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Donošenje Plana razvoja Istarske županije usmjereno je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.
Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ vrši ulogu cjelokupne koordinacije i upravlja postupkom izrade Plana razvoja te njegovih provedbenih dokumenata.

Najnovije