Accessibility icon

Održane radionice tematskih podskupina izrade Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027.

9. srpnja 2021.

Prve u nizu radionica tematskih radnih podskupina u postupku izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. održane su 07. i 08. srpnja 2021. godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Prvog su dana radionice bile posvećene temama „Gospodarstvo i tržište rada“ i „Infrastruktura“, dok je drugog dana interes sudionika bio „Okoliš, priroda i prostorno uređenje“ odn. „Obrazovanje, znanost, kultura i sport“.
Brojni predstavnici iz relevantnih sektora za svaku temu pojedine radionice okupili su se kako bi analizirali stanje, definirali SWOT i razvojne potrebe Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. Radom u grupama, ključni dionici sa područja Istarske županije pridonijeli su reviziji i dopuni prijedloga SWOT-a te definiranju najvažnijih razvojnih potreba i prilika na kojima će se temeljiti budući razvoj Istarske županije.
Istarska županija izrađuje Plan razvoja Istarske kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Donošenje Plana razvoja Istarske županije usmjereno je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.
Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ vrši ulogu cjelokupne koordinacije i upravlja postupkom izrade Plana razvoja te njegovih provedbenih dokumenata.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije