Accessibility icon

Održane tematske radionice u okviru postupka izrade Plana razvoja obrazovanja Istarske županije do 2030. godine

26. rujna 2023.

U prostorima Zajednice tehničke kulture i Zajednice Talijana Pula – Comunità degli Italiani Pola, 21. i 22. rujna 2023. godine održane su tematske radionice predstavnika institucija iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, visokog obrazovanja, cjeloživotnog učenja i obrazovanja te osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, organizirane od strane Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije i javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ u okviru postupka izrade Plana razvoja obrazovanja Istarske županije do 2030. godine.

Tijekom provedbe radionica dionicima su predstavljeni ključni nalazi analize stanja i analize podataka prikupljenih putem pripremljenih upitnika, kao i nacrti SWOT analize te nacrti ključnih razvojnih potreba i potencijala za svaku pojedinu razinu obrazovanja. Nakon održanih prezentacija, dionici su u sklopu iznimno zanimljive i stručno utemeljene rasprave iznijeli brojne prijedloge, komentare, sugestije i dopune nacrta SWOT analize te nacrta ključnih razvojnih potreba i potencijala, koji će predstavljati temelj za razradu strateškog okvira Plana razvoja obrazovanja Istarske županije do 2030. godine u predstojećem razdoblju.

Tematskim radionicama prisustvovalo je više od 70 predstavnika obrazovnih institucija, pučkih otvorenih učilišta, otvorenih učilišta i udruga s područja Istarske županije.

 

 

Najnovije