Accessibility icon

Operativne smjernice za vidljivost i korištenje EU amblema u financijskoj perspektivi 2021.-2027.

17. lipnja 2021.

Europska komisija izdala je Operativne smjernice za korisnike sredstava EU-a u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje 2021.- 2027. i Europe sljedeće generacije (Next Generation EU). Korisnici sredstava EU-a imaju opću obvezu komuniciranja i povećanja vidljivosti EU-a, a važna obveza svih korisnika jest osigurati ispravan i istaknut prikaz amblema EU-a u kombinaciji s jednostavnom izjavom o financiranju u kojoj se spominje potpora EU-a.
Amblem EU-a najvažniji je vizualni brend koji se upotrebljava za prepoznavanje podrijetla i osiguravanje vidljivosti financiranja EU-a.

Dokument je namijenjen korisnicima sredstava EU-a i ostalim trećim stranama koje pružaju informacije o programima EU-a. U njemu se navode informacije i primjeri ispravnog prikazivanja amblema EU-a i izjave o financiranju.

Više informacije potražite na službenim stranicama Europske unije.

Operativne smjernice dostupne su u priloženom dokumentu: Operativne smjernice

Najnovije