Accessibility icon

Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

31. svibnja 2024.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je, u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., otvoreni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ( PK.6.1.01).

RH ima nisku stopu sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO), izrazite regionalne razlike u obuhvaćenosti djece, te jednu od najnižih stopa zaposlenosti žena u EU. Jedna od ključnih prepreka je nedostatna infrastruktura detektirano i Studijom Analiza pristupačnosti, kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava RPOO i Kako do vrtića za sve, i bazom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Komplementarnim ulaganjima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. osigurana su sredstva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova i osnovnih škola (NPOO.C3.1.R1-I1.01 i NPOO.C3.1.R1-I1.02), a u svrhu osiguranja veće dostupnosti i kvalitete RPOO, uz promicanje ravnoteže poslovnog i privatnog života, u sklopu ovog Poziva ulagat će se u daljnje povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova RPOO-a što doprinosi dostupnosti RPOO.

SAŽETAK NATJEČAJA:
Svrha poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Predmet poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva su 45.662.400,00  €.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 80.000,00 €, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 €.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave.

Podnošenje projektnih prijedloga bit će omogućeno od 30. svibnja 2024. godine. Rok za podnošenje projektnih prijava je 31. kolovoza 2024. godine.

Više na Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – EU fondovi Hrvatska (gov.hr)

 

Najnovije