Accessibility icon
>

Otoci

Zakonodavni, strateški i institucionalni okvir

Zakonodavni, strateški i institucionalni okvir razvoja otoka u Jadranskom moru uspostavljeni su usvajanjem Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) te podzakonskih propisa donesenih na temelju zakona.

Saznajte više
Otočno područje Istarske županije

Otočno područje Istarske županije sastoji se od 46 otoka i otočića te 42 manje nadmorske tvorbe (hridi), koji su smješteni u akvatoriju devet jedinica lokalne samouprave.

Saznajte više
Teritorijalna strategija razvoja otoka Istarske županije

Teritorijalna strategija razvoja otoka Istarske županije jedan je od dodataka županijskog Plana razvoja za razdoblje 2022. – 2027. godine, kojim se pruža potpora integriranom teritorijalnom razvoju istarskih otoka.

Saznajte više
Mogućnosti ulaganja u razvoj otoka u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027.

U okviru specifičnog cilja 5.2. Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. predviđena su ulaganja u daljnji održivi razvoj otoka u ukupnom iznosu od 150 milijuna eura bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega je 4,9 milijuna eura namijenjeno otocima u Istarskoj županiji.

Saznajte više