Accessibility icon
>

Mogućnosti ulaganja u razvoj otoka u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027.

U okviru specifičnog cilja 5.2. Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. predviđena su ulaganja u daljnji održivi razvoj otoka u ukupnom iznosu od 150 milijuna eura bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega je 4,9 milijuna eura namijenjeno otocima u Istarskoj županiji.

Indikativni popis područja ulaganja u razvoj otoka utvrđen Integriranim teritorijalnim programom 2021. – 2027.
Specifični cilj Oznaka i naziv područja ulaganja
RSO5.2. 020. Poslovna infrastruktura za MPS-ove (uključujući industrijske parkove i pogone)
RSO5.2. 045. Obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javnu infrastrukturu, demonstracijski projekti i mjere potpore u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti
RSO5.2. 059. Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprječavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanje katastrofama, infrastrukturu i ekosustavne pristupe)
RSO5.2. 060. Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprječavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: ostalo, npr. oluje i suša (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanje katastrofama, infrastrukturu i ekosustavne pristupe)
RSO5.2. 079. Zaštita prirode i bioraznolikosti, prirodna baština i resursi, zelena i plava infrastruktura
RSO5.2. 127. Ostala socijalna infrastruktura koja pridonosi socijalnoj uključenosti u zajednici
RSO5.2. 166. Zaštita, razvoj i promicanje kulturne baštine i kulturnih usluga (npr. ulaganja u fizičku obnovu i revitalizaciju objekata kulturne baštine te kulturno – turističkih lokacija, valorizaciju i digitalizaciju pokretne kulturne baštine otoka s ciljem očuvanja otočnog identiteta)
RSO5.2. 168. Fizička obnova i sigurnost javnih prostora

Zbog specifičnosti otočnog područja Istarske županije, kao što su nenastanjenost i nepostojanje registriranih gospodarskih subjekata na otocima, nije moguće ostvariti doprinos svim pokazateljima ostvarenja i pokazateljima rezultata predviđenih Integriranim teritorijalnim programom 2021. – 2027.. Stoga bi se ulaganja u razvoj otoka Istarske županije u okviru ITP-a trebala prvenstveno usmjeriti na ona područja u kojima je moguće ostvariti doprinos spomenutim pokazateljima, kao što su:

  • valorizacija kulturne baštine i razvoj kulturnih usluga,
  • poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Obzirom da područja ulaganja, odnosno mjere TS-a, moraju biti međusobno povezane i međuovisne u pogledu postizanja zajedničkih ciljeva otočnog razvoja, tijekom postupka izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka Istarske županije primijenjen je integrirani pristup u rješavanju utvrđenih razvojnih potreba i potencijala otočnog područja, predviđanjem multisektorskih ulaganja i komplementarnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje iz različitih programa i fondova.

U cilju stvaranja preduvjeta za provedbu odredbi Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na sudjelovanje obalno-otočnih županija u provedbi Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. na otocima i pripremu teritorijalnih strategija. Prihvatljivi prijavitelji su obalno – otočne županije u Republici Hrvatskoj, koje podnošenjem prijave i dostavom konačnog prijedloga TS-a potvrđuju svoju spremnost za sudjelovanje u aktivnostima opisanima u okviru specifičnog cilja 5.2. ITP-a. Prijava se dostavlja u elektroničkom obliku na e-mail adresu: itpzaotoke@mrrfeu.hr, a rok za njezino podnošenje istječe 30. rujna 2023. godine.