Accessibility icon

Otvoren je poziv gradovima za uključivanje u projekt “Europe goes local”

20. listopada 2021.

Agencija za mobilnost i programe unije poziva gradove da se uključe u sudjelovanje u najvećem europskom projektu u području mladih pod nazivom Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level koji za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima. U okviru novog Erasmus+ programskog razdoblja (2021. – 2027.) te nastavka projekta Europe Goes Local, Agencija planira organizirati aktivnosti podrške za novu skupinu jedinica lokalne samouprave – gradove. Planirani početak aktivnosti predviđen je za prvi kvartal 2022. godine, a završetak u lipnju 2023. godine.

Projekt Europe Goes Local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+ i za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

U partnerstvu sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Agencija za mobilnost i programe EU zadužena je za koordiniranje aktivnosti na nacionalnoj razini te koordiniranje nacionalne skupine stručnjaka koju u ovom trenutku čini osam članova iz civilnog i akademskog sektora.

Projektne aktivnosti će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja, umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te višemjesečnu stručnu podršku pri unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svakog grada.

Iznos potpore: Okvirna vrijednost Projekta u Republici Hrvatskoj je 30.000,00 EUR. Troškovi sudjelovanja u svim aktivnostima pokriveni su sredstvima projekta, a sudionici se trebaju obvezati na kontinuirano i aktivno sudjelovanje u aktivnostima za vrijeme trajanja Projekta,  odnosno do lipnja 2023. godine.

Rok za prijavu: 4. studenoga 2021. godine.

Poveznica za prijavu: https://forms.office.com/r/ukQuGpH7YR.

Sastavni dio prijave je preslika Suglasnosti gradonačelnika/gradonačelnice za sudjelovanje u projektu i imenovanje predstavnika/predstavnice sukladno kriterijima istaknutima u ovom pozivu. Prilikom prijave imenovani predstavnik/predstavnica grada za sudjelovanje u Projektu ispunjava Izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi. Suglasnost gradonačelnika/gradonačelnice za sudjelovanje u Projektu i imenovanje predstavnika/predstavnice grada u projektu te Izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: aleksandra.svast@mobilnost.hr.

Cijeli tekst poziva i više informacija dostupni su na poveznici.

Najnovije