Accessibility icon

Otvoren LIFE natječaj za 2022.

5. listopada 2022.

Otvoren je LIFE natječaj Prijelaz na čistu energiju (Clean Energy Transition, CET) koji osigurava značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji.
Radi se o tipu Djelovanja koordinacije i potpore (Coordination and Support Actions) usmjerenih na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje energetske učinkovitosti razbijanjem tržišnih barijera kroz aktivnosti koje uključuju izgradnju kapaciteta, širenje informacija i znanja te podizanje svijesti.

Stopa sufinanciranja projekata iznosi 95%, a rok za prijavu projekata je 16. studenog 2022.
Natječaj Prijelaz na čistu energiju 2022. obuhvaća 18 tema koje pokrivaju važne aspekte europske tranzicije prema čistoj energiji u svim područjima života kao što su:

  • jačanje energetskih zajednica i uključivanje građana u prijelaz na čistu energiju
  • stvaranje boljeg financijskog okvira za održivu energiju;
  • iskorjenjivanje energetskog siromaštva;
  • pokretanje projekata za ulaganja u održivu energiju;
  • trening i jačanje vještina stručnjaka na nacionalnoj razini za intervencije koje će omogućiti dekarbonizirani fond zgrada;
  • potpora razvoju lokalnih i regionalnih javnih tijela u planiranju ugljične neutralnosti;
  • uspostava one-stop-shop lokacija za energetsku obnovu kuća ili javnih građevina;
  • ubrzanje implementacije i distribucije toplinskih pumpi u skladu s planom RePowerEU;
  • potpora poslovnom sektoru u prelasku na čistu energiju;
  • razvoj prema fondu zgrada s nultim emisijama i dekarbonizacija sektora grijanja.

Više informacija o natječaju potražite na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) – nacionalne kontakt točke za LIFE program.

Najnovije