Accessibility icon

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga za Europske projekte suradnje

27. listopada 2023.

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) u okviru programa Kreativna Europa otvorila je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje.

Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu Kreativna Europa.

Poziv pruža mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava raznim kulturnim organizacijama. Cilj je poziva poboljšati pristup kulturi te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora koji mogu biti i interdisciplinarni. Poseban naglasak kod projektnih prijedloga imaju međusektorska pitanja koja su uključena kroz sve aktivnosti podržane programom Kreativna Europa.

Osigurana sredstava za ovaj Poziv iznose 59.730.025,00 EUR, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 70%. Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su pravne osobe, uključujući javna i privatna tijela, koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

Moraju biti uspostavljeni u jednoj od prihvatljivih zemalja, uključujući:

  • Države sudionice programa Kreativna Europa – države članice EU (uključujući prekomorske zemlje i teritorije)
  • Države izvan EU – zemlje EGP navedene u Europskom gospodarskom prostoru i zemlje koje su povezane s programom Kreativna Europa ili zemlje koje su u tijeku pregovora o sporazumu o povezivanju i gdje sporazum stupi na snagu prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava.
    Za ovaj poziv potrebno je projektno partnerstvo s najmanje 3 prijavitelja za male projekte i s najmanje 5 prijavitelja za srednje projekte:

Za ovaj poziv potrebno je projektno partnerstvo s najmanje 3 prijavitelja za male projekte i s najmanje 5 prijavitelja za srednje projekte:

  • COOP-1 mali projekti suradnje > minimalno 3 partnera / 3 različite države > EU potpora: EUR 200.000 – 80% ukupnog proračuna
  • COOP-2 srednji projekti suradnje > minimalno 5 partnera / 5 različitih država > EU potpora: EUR 1.000.000 – 70% ukupnog proračuna

Korisnici sredstava i povezane organizacije moraju se registrirati u Registar sudionika prije podnošenja projektnog prijedloga.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 23. siječnja 2024. godine u 17:00.

Više informacija o prijavi na Poziv možete pronaći na poveznici.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

Najnovije