Accessibility icon

Otvoreni novi natječaji u području Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom

25. svibnja 2020.

Dana 19. svibnja 2020. otvoreni su novi natječaji u sklopu programa Obzor 2020 u području Zdravlje demografske promjene i kvaliteta života. Natječaji su tematski vezani uz pandemiju bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom SARS-CoV-2, a riječ je o drugom krugu natječaja vezanih uz ovu temu.
U sklopu ovog kruga natječaja, pored usmjeravanja financijskih sredstava na poticanje istraživanja usmjerenih na razvoj cjepiva i lijekova za borbu protiv koronavirusa, Europska komisija je poseban naglasak stavila i na istraživanje socijalnih, političkih i ekonomskih posljedica pandemije. Stoga, u pojedinim natječajima posebice se potiče formiranje interdisciplinarnih timova koji uključuju snažnu suradnju sa znanstvenicima iz područja društvenih i humanističkih znanosti.
Više informacija na https://www.obzor2020.hr/social_competitions/detail/1/55

Najnovije