Accessibility icon

Otvoreni novi pozivi za zdravlje u okviru Programa Obzor Europa

26. travnja 2023.

Europska komisija objavila je nove pozive za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Obzor Europa- Zdravlje. Pozivi su formirani u dvije faze, a odnose se na projekte pružanja podrške zdravlju, prevenciji nezaraznih bolesti, ulozi okoliša u promicanju zdravlja te pristup zdravstvenim uslugama. Ukupna vrijednost svih otvorenih poziva je 195 milijuna EUR.  Otvoreni su pozivi za 4 odredišta u okviru programa Obzor Europa namijenjenih području zdravlja:

Odredište 1: Održavanje zdravlja u društvu koje se brzo mijenja 

  • HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-dva stupnja – Prema cjelovitoj podršci zdravlju i skrbi za djecu i adolescente u sve digitalnijem društvu

Ukupna alokacija za ovaj poziv iznosi 30 milijuna EUR.

  • HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-05-dva stupnja – Personalizirana prevencija nezaraznih bolesti – rješavanje područja nezadovoljenih potreba korištenjem višestrukih izvora podataka

Ukupna alokacija za ovaj poziv iznosi 50 milijuna EUR.

Odredište 2: Život i rad u okruženju koje promiče zdravlje

  • HORIZON-HLTH-2024-ENVHLTH-02-06-two-stage- Uloga onečišćenja okoliša u nezaraznim bolestima: onečišćenje zraka, buke i svjetlosti te opasnim otpadom

Ukupna alokacija za ovaj poziv iznosi 60 milijuna EUR.

Odredište 4: Osiguravanje pristupa inovativnoj, održivoj i visokokvalitetnoj zdravstvenoj skrbi

Ukupna alokacija za ovaj poziv iznosi 30 milijuna EUR.

  • HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-dva stupnja – Pristup zdravstvenim uslugama i uslugama skrbi za osobe u ranjivim situacijama

Odredište 5: Otključavanje punog potencijala novih alata, tehnologija i digitalnih rješenja za zdravo društvo

  • HORIZON-HLTH-2024-TOOL-05-06-two-stage – Inovativni ne-životinjski alati i strategije za biomedicinska istraživanja koji se temelje na ljudima

Ukupna alokacija za ovaj poziv iznosi 25 milijuna EUR.

Rok prve faze za sve teme je 19. rujna 2023. u 17:00 sati po briselskom vremenu.

Rok za drugu fazu je 11. travnja 2024. u 17:00 sati po briselskom vremenu.

Više informacija dostupno je na stranicama HaDEA-e, ovdje.

Najnovije