Accessibility icon

Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći”

24. ožujka 2023.

Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći “, ukupne vrijednosti 2.655.000,00 eura (20.004.097,50 kn)  sufinancira se u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Ovaj poziv usmjeren je ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći – osnovne materijalne pomoći te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju.

Ciljane skupine Poziva  su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje osnovne materijalne pomoći.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 66.000,00 eura (497.277,00 kn), a najviši 266.000,00 eura (2.004.177,00 kn).

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Prijave su otvorene do 28.04.2023. godine.

Više informacija na Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije