Accessibility icon

Parlament odobrio sedmogodišnji proračun EU-a za razdoblje 2021.-2027.

21. prosinca 2020.

Europski parlament je u srijedu 16.12.2020. dao suglasnost za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. do 2027. godine u iznosu od 1074 milijarde eura.
Zajedno s instrumentom za oporavak gospodarstva od posljedica pandemije covida-19, koji iznosi 750 milijardi eura, ukupni paket doseže 1824 milijarde eura.
Kao rezultat pregovaračkih napora Parlamenta, u sklopu nove omotnice osigurano je 15 milijardi eura dodatnih sredstava za ključne programe EU-a koji će u sljedećih sedam godina doprinijeti boljoj zaštiti građana od pandemije COVID-19, pružanju većih mogućnosti sljedećoj generaciji i očuvanju europskih vrijednosti. Zahvaljujući tom kompromisu Europski parlament utrostručuje omotnicu za EU4Health, osigurava dodatnu godinu financiranja programa Erasmus+ i osigurava da se financiranje istraživanja nastavi povećavati.

Uredba o VFO-u donosi se jednoglasnom odlukom Vijeća Europske unije, dok Europski parlament daje suglasnost ili pristanak, što znači da može prihvatiti ili odbaciti odluku Vijeća, ali je ne može mijenjati.

Više informacija potražite na web stranicama Europskog parlamenta.

Najnovije