Accessibility icon

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske

1. ožujka 2022.

Krajem prošle godine odobren je Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske – rezultat zajedničke inicijative Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i sedam županija Jadranske Hrvatske, kojim se nastoji staviti naglasak na one sektore koji mogu biti zamašnjak razvoja Jadranske Hrvatske.
Prema NUTS2 klasifikaciji, Jadransku Hrvatsku čini 7 jedinica regionalne samouprave: Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija.

U okviru plana za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske alocirano je novih oko 140 milijuna eura, odnosno milijarda i 50 milijuna kuna, kroz koje će se ubuduće raspisivati pozivi samo za poduzetnike sa područja Jadranske Hrvatske i to za sektore plavog i zelenog rasta, zdravlja, pametne industrije te uslužni sektor visoke dodane vrijednosti.

Donošenjem Plana za industrijsku tranziciju osiguravaju se preduvjeti za prilagodbu tehnološkim promjenama te podizanje kvalitete života u Jadranskoj Hrvatskoj, pa tako i Istarskoj županiji.

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske dostupan je u nastavku:

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije