Accessibility icon

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

31. prosinca 2019.

Fond: Europski socijalni fond; OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Područje: socijalne usluge, socijalna uključenost, državna i javna uprava

Otvoren: od 20.3.2017.

Rok za predaju: do 31.12.2020.

Prihvatljivi prijavitelji na području Istarske županije:

  • Centar za rehabilitaciju Pula
  • Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula

Raspoloživost sredstva: 135.000.000,00 kn.

Najniži mogući iznos po projektu: 765.000,00 kn

Najviši mogući iznos po projektu: 11.475.000,00 kn

Cilj poziva: Daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

 

Više informacija na http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1381

Najnovije