Accessibility icon

Podrška uredima za transfer tehnologije

12. travnja 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 11. travnja 2023. godine Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška uredima za transfer tehnologije” u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO.C3.2.R3-I1.03).

SAŽETAK POZIVA:

Svrha poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.

Predmet poziva: Program Podrška uredima za transfer tehnologije podržava aktivnosti jedinica koje obavljaju aktivnosti ureda za transfer tehnologije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Program podržava provedbu aktivnosti u svrhu poslovne validacije razvijenih rješenja, a prije faze komercijalizacije. To uključuje provedbu specifičnih usluga, kao što su usluge analize tržišta, izrade koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda, provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, razvoja strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom, razvoja poslovnog modela, certificiranja i analize regulatornih uvjeta.

Poziv je namijenjen uredima za transfer tehnologije, bilo da su dio istraživačke organizacije ili su ustrojeni kao zasebni pravni subjekt. Kako bi demonstrirali kapacitet ureda za transfer tehnologije, Poziv zahtijeva ispunjenje uvjeta vezanih za obavljanje aktivnosti transfera tehnologije, u skladu s Nacionalnim smjernicama za transfer tehnologije i znanja.
Ukoliko ured za transfer tehnologije djeluje u sastavu istraživačke organizacije, tada je istraživačka organizacija prijavitelj te provodi projekt samostalno. Ukoliko je ured za transfer tehnologije ustrojen kao zasebni pravni subjekt, tada je ured za transfer tehnologije prijavitelj i obvezno je partnerstvo s istraživačkom organizacijom koja je vlasnik prava intelektualnog vlasništva, odnosno istraživačem/istraživačima čiji su rezultati istraživanja predmetom aktivnosti projekta.

Ukupna bespovratna sredstva: 497.710,53 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Znanstvenoistraživačke institucije

Više na Detalji poziva “Podrška uredima za transfer tehnologije” – oznaka “NPOO.C3.2.R3-I1.03” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije