Accessibility icon

Potpora sektoru kulture EU-a za vrijeme pandemije COVID-19

28. travnja 2020.

Sektor kulture osjeti posljedice blokade uvedene diljem EU-a kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. Zastupnici su naglasili specifičnosti kreativnog sektorai poteškoće s kojima se umjetnici susreću te pozvali EU da im pruži potporu u rezoluciji usvojenoj 17. travnja.
Pandemija je utjecala na sve i mnogi gospodarski sektori u teškoj su situaciji, ali sektor kulture jedan je od najpogođenijih. Izvedbe diljem Europe otkazane su, festivali, konferencije i izložbe odgođeni, kina, kazališta i muzeji zatvoreni, televizijska i filmska produkcija stavljena na čekanje, tako da umjetnici ne mogu zarađivati za život. Mnoge države članice uvele su mjere posebno usmjerene na pomaganje radnicima u sektoru kulture te su europski ministri kulture raspravljali o mjerama za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru tijekom koronavirusa na sastanku 8. travnja 2020.
EU radi na zaštiti radnih mjesta, ali posebnost kulturnog sektora otežava radnicima ispunjavanje uvjeta za potporu. Zbog toga, parlamentarni odbor za kulturu želi da EU uspostavi posebne mjere kako bi pomogao sektoru da preživi krizu.

Najnovije