Accessibility icon

Poziv FLAG-a „Istarska batana“ na sudjelovanje u izradi nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje do 2027. godine

8. svibnja 2023.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarska batana“ kreće s pripremnim radnjama izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027. godine.

U okviru ove, prve faze, intencija je prikupiti projektne ideje koje zainteresirani dionici planiraju prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava na buduće natječaje FLAG-a.

Prikupljene projektne ideje poslužit će kao temelj za izradu buduće strategije i samih natječaja.

U nastavku se nalaze poveznice na anketni upitnik za:

Napominjemo kako svi projekti koji se planiraju kandidirati na buduće natječaje FLAG-a moraju biti povezani s morem i/ili sektorom ribarstva i akvakulture, moraju se provoditi na području FLAG-a odnosno rezultati projekta se moraju ostvariti na području djelovanja FLAG-a.

Područje FLAG-a čini deset jedinica lokalne samouprave: gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

Sljedeća faza obuhvatit će radionice i sastanke tijekom narednih mjeseci na kojima ćemo detaljnije razgovarati o predloženim projektima kako bi na vrijeme uvidjeli moguće probleme i izazove, ali i mogućnosti međusobne suradnje i poboljšanja budućih investicija na području djelovanja FLAG-a.

Naposljetku, ovim vas putem molimo da informaciju proslijedite aktivnim dionicima za koje smatrate da bi imali interes za prijavu na natječaje FLAG-a.

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regi

 

Najnovije