Accessibility icon

Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira za provedbu TS razvoja otoka Istarske županije iz ITP-a 2021.-2027

28. veljače 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je dana 23. veljače 2024. godine „Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije“.

Predmet Poziva je predodabir prihvatljivih prijavitelja za ulaganja koja će se financirati u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., Specifičnog cilja 5.2. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana.

Prihvatljivi prijavitelji projektnih prijedloga su:
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
• javna poduzeća
• trgovačka društva u javnom vlasništvu
• vatrogasne organizacije
• civilna zaštita
• turističke zajednice
• javne ustanove.

Prijave na Poziv šalju se isključivo e-mailom na adresu elektroničke pošte regionalni.koordinator@istra-istria.hr u roku od 14 dana od objave poziva na stranicama Istarske županije (www.istra-istria.hr) i JU Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei (www.istra-europa.eu), najkasnije do 13. ožujka 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji za vrijeme trajanja Poziva za pred-odabir mogu postavljati pitanja vezana uz Poziv elektroničkim putem na adresu regionalni.koordinator@istra-istria.hr, najkasnije do 08. ožujka 2024. godine.

Poziv s pripadajućom dokumentacijom objavljen je na poveznici.

U nastavku se nalaze najvažnije informacije o Pozivu i uvjetima prijave:Pred poziv otoci IŽ_Obavijest2

Najnovije