Accessibility icon

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

19. veljače 2020.

Status: otvoren od 19.02.2020. do 28.02.2021.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: UP.02.1.1.13

Područje: Socijalna uključenost i zapošljavanje

Prijavitelji: Neprofitne organizacije

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 

Više informacija na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

 

 

Najnovije