Accessibility icon

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu

5. prosinca 2023.

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi.

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince:

 • Mobilnost u svrhu učenja za pojedince u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • Aktivnosti sudjelovanja mladih;
 • DiscoverEU – aktivnosti uključivanja;
 • Virtualne razmjene u visokom obrazovanju i među mladima;
 • Mobilnost osoblja u području sporta.

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija:

 • Suradnička partnerstva;
 • Mala partnerstva;
 • Partnerstva za izvrsnost, uključujući centre strukovne izvrsnosti i Akademije za stručno usavršavanje učitelja;
 • Aktivnosti Erasmus Mundus;
 • Partnerstva za inovacije, poput saveza za inovacije;
 • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta;
 • Neprofitna europska sportska događanja.

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politika i suradnji:

 • Mladi Europe zajedno;
 • Aktivnosti Jean Monnet:
  – aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja;
  – aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije