Accessibility icon

Predstavljen je nacrt Nacionalne razvojne strategije 2030. i otvoren postupak javnog savjetovanja

13. studenoga 2020.

Na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU predstavljen je nacrt prijedloga Nacionalne razvojne strategije 2030. koji se može pregledati na poveznici: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//slike/Vijesti/2020/studeni/nrs//Nacrt%20NRS%202030%20i%20Dodaci-12112020.pdf

Nacionalna razvojna strategija je sveobuhvatan akt strateškoga planiranja, na koji će se, nakon njezina usvajanja, vezati ostali strateški akti nacionalne, regionalne i lokalne razine, kao i cjelokupni proces programiranja strateških dokumenata vezanih uz korištenje ESI fondova za razdoblje 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj.

Ujedno vas obavještavamo da je 12. studenog 2020. godine pokrenut postupak javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije 2030., putem on-line portala e-savjetovanje koji će biti otvoren 30 dana (odnosno do 12.prosinca 2020. godine) za zainteresiranu javnost. E-savjetovanju možete pristupiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15312

Ovim putem vas pozivamo na aktivno sudjelovanje u postupku e-savjetovanja.

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije