Accessibility icon

Prekogranične konzultacije u sklopu izrade Interreg programa Italija-Hrvatska 2021.-2027.

27. rujna 2021.

U okviru programiranja i izrade novog Interreg programa Italija – Hrvatska 2021.-2027., provodi se drugi krug prekograničnih konzultacija sa zainteresiranim dionicima. Konzultacije se provode putem online anketnog upitnika, u svrhu prikupljanja informacije za izradu novog programa za razdoblje 2021.-2027.
Cilj upitnika je prikupiti mišljenje zainteresiranih dionika o glavnim aspektima procesa izrade budućeg Programa.

Prekogranične konzultacije namijenjene su široj zainteresiranoj javnosti. Upitnik je dostupan do 8. listopada 2021. godine na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Interreg_Italy_Croatia_21_27

Više informacija potražite na web stranicama Programa Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Najnovije