Accessibility icon

Priprema i provedba EU projekata

Jedna od zadaća Javne ustanove je pomoći potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima sa područja Istarske županije, u pripremi i provedbi razvojnih projekata za financiranje iz ESI i drugih EU fondova.

Pomoć u pripremi projekata

Aktivnost obuhvaća pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih te drugih fondova EU. Stručna pomoć u pripremi podrazumijeva pomoć u usklađivanju projektne ideje, potencijalnih partnera i suradnika, mogućih aktivnosti i očekivanih rezultata projekta s pravilima uputa za prijavitelje predmetnog natječaja. Stručni tim u pripremi projekata pruža i pomoć u ispisivanju dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga.

Pomoć u provedbi projekata

Aktivnost obuhvaća pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u provedbi projekata odobrenih za sufinanciranje sredstvima iz strukturnih i investicijskih te drugih fondova Europske unije. Stručna pomoć u provedbi podrazumijeva pomoć u provedbi aktivnosti usmjerenih na upravljanje projektom, koordinaciju partnera i suradnika, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstva, financijsko i administrativno praćenje provedbe projekta te pomoć u sadržajnoj provedbi projektnih aktivnosti.

Regionalni koordinator Istarske županije sudjelovao je u pripremi i provedbi brojnih razvojnih i strateških projekata javnopravnih tijela s područja Istarske županije, iz različitih izvora financiranja (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Fond za pravednu tranziciju, Nacionalni plan oporavka i otpornosti, programi europske teritorijalne suradnje, programi Unije). Stručna pomoć u pripremi i provedbi projekata pružena je Istarskoj županiji (osnivaču), općinama i gradovima, osnovnim i srednjim školama, ustanovama iz područja upravljanja zaštitom okoliša, zdravstvenim ustanovama, domovima za starije osobe, ustanovama iz područja socijalne skrbi, komunalnim poduzećima i dr.