Accessibility icon

Produljen rok za prijave na natječaj za nagradu ‘2020 EU Health Award’

10. srpnja 2020.

Rok za slanje prijava na natječaj za nagradu pod nazivom ‘2020 EU Health Award’ produljen je do 16. rujna 2020. godine, u 11 sati po srednjeeuropskom vremenu.

U skladu s općim smjernicama zdravstvene politike Europske unije, nagrada ‘2020 EU Health Award’ namijenjena je gradovima i školama koje su pozitivno utjecale na svoje zajednice, promovirajući zdrave načine življenja među djecom i mladima (6-18 godina), kao i organizacijama civilnoga društva, školama i vrtićima koji su se aktivno zalagali za cijepljenje djece (0-18 godina).

Uz obilježavanje postignuća i predanosti nagrađenih organizacija, dodjelom nagrade utječe se i na podizanje svijesti o ključnoj ulozi koju oni imaju u jačanju sudioničke demokracije i aktivnog građanstva u području javnog zdravstva.

Proteklih godina nagrada je dodjeljivana za različite teme, od inicijativa koje su bile reakcija na izbijanje Ebole u 2015. godini, preko poticanja javnozdravstvenih aktivnosti te zalaganje za smanjenje pušenja, pa do prevencije i smanjenja pretilosti kod djece i mladih. Putem ove nagrade, Platforma za zdravstvenu politiku EU-a prikuplja primjere dobre prakse, kako bi omogućila drugima da se inspiriraju, pa čak i ponove jednake aktivnosti u vlastitim sredinama.

Za sva pitanja i detalje u vezi nagrade pod nazivom ‘2020 EU Health Award’ ili Platforme za zdravstvenu politiku EU-a, obratite se putem poruke e-pošte na adresu SANTE-HPP@ec.europa.eu ili pročitajte tekst i poveznice na sljedećoj mrežnoj stranici:

https://ec.europa.eu/health/award/home_en

Najnovije