Accessibility icon

Produljen rok za prijavu projekata na godišnji poziv Saveza Alpe – Jadran do 31. svibnja 2020.

6. travnja 2020.

Uslijed pandemije koronavirusa, Upravni odbor Saveza Alpe-Jadran odlučio je produljiti trenutno otvoreni poziv za sufinan ciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza do 31. svibnja 2020.
Savez Alpe Jadran sufinancira:
• pripreme projekta u okviru odgovarajućih EU programa (npr. Europa za građane,ERASMUS +, Kreativna Europa itd.)
• provedbu projekata koje sufinancira EU
• zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže suradnje.
Obrasce za prijavu (na engleskom jeziku) s detaljnim smjernicama za provedbu, kao i
proceduralna pravila i Strategiju „SAA-2027“ možete pronaći na poveznici.
Više informacija potražite na www.istra-istria.hr

Najnovije