Accessibility icon

Produljenje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1.

22. prosinca 2020.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 14.12.2020. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG natječaja za Podmjeru 4.2.1. je 20.01.2021. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je na mrežnim stranicama FLAG-a Pinna nobilis.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije