Accessibility icon

Produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.4.2. i 3.1.1.

20. studenoga 2020.

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG-natječaje u okviru Mjera 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture i 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda iz LRSR FLAG-a Istarska batana da je dana 17.11.2020. objavljena izmjena oba FLAG-natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.4.2. jest 15.12.2020. Obavijest o izmjeni FLAG-natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.1.1. jest 05.01.2021. Obavijest o izmjeni FLAG-natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.

Najnovije