Accessibility icon

Produženje roka za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.1.1.

22. prosinca 2020.

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji na FLAG-natječaje u okviru Mjere 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda iz LRSR FLAG-a Istarska batana da je dana 21.12.2020. objavljena izmjena Teksta FLAG-natječaja u dijelu produženja krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata.

Krajnji rok za podnošenje prijava projekata u okviru FLAG-natječaja za Mjeru 3.1.1. jest 29.01.2021. Obavijest o izmjeni FLAG-natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je web stranici LAGUR-a Istarska batana.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije