Accessibility icon

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

5. travnja 2022.

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 20121.-2027. otvoren je 5. travnja 2022., a rok za prijavu projekata je 31. svibnja 2022. do 12:00h. Program je fokusiran na specifičan cilj Interrega „Better cooperation governance“ što potiče suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira ciljeva politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. Cilj prvog poziva u novom programskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. U tom smislu za prijavitelje je u prvom pozivu otvoreno 6 tematskih cjelina:

Pametnija Europa
Zelenija Europa
Socijalna Europa
Bolje povezana Europa
Europa za građane
Bolje upravljanje

Vrijednost poziva iznosi oko 130 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja do 80%.

Ovaj poziv usmjeren je prema projektima međuregionalne suradnje koji su relevantni za politike iz različitih zemalja Europe koje skupa rade na zajedničkom problemu regionalnog razvoja. Prve tri godine projekata („osnovna faza”) posvećene su razmjeni i prijenosu iskustva među sudionicima kako bi se poboljšali instrumenti politike kojima se bavi projekt. U četvrtoj i zadnjoj godini („faza praćenja”) regije se uglavnom fokusiraju na praćenje rezultata i utjecaj suradnje.

Više informacija potražite na stranicama programa: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije