Accessibility icon

Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014. – 2020. – ENI Poziv na dostavu projektnih prijedloga

27. siječnja 2022.

Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014. – 2020. objavio je novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga, usredotočen na suradnju s ENI članicama Programa – Ukrajinom i Moldovom.

Cilj novog poziva je povećanje institucionalnih kapaciteta ukrajinskih i moldovskih dionika za razvoj i provedbu transnacionalnih projekata u tematskim područnima budućeg Programa transnacionalne suradnje dunavske regije u programskom razdoblju 2021. – 2027. kroz pojačanu suradnju relevantnih dionika na regionalnoj i lokalnoj razini.

Poziv je usredotočen na Specifični cilj 4.1 – Poboljšanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova. Okvirna financijska alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 1.4 milijuna eura, alokacija za ukrajinske partnere iznosi 2.48 milijuna eura, a za moldovske 2.33 milijuna eura iz ENI proračuna.

Poziv je otvoren od 26. siječnja do 10. ožujka 2022. godine.
Seminar za projektne prijavitelje planiran je za 9. veljače 2022. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći na programskim stranicama.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije