Accessibility icon

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. – 1. poziv na dostavu projektnih prijedlog

15. studenoga 2021.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. dana 15.11.2021. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga u ovoj perspektivi.
Program u teritorijalnom smislu pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država Europske unije ujedno i članica programskog područja: Hrvatske, Austrije, Češke, Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarske, Njemačke (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt, Thüringen i Braunschweig), Poljske, Slovenije i Slovačke.
Financijska omotnica iznosi oko 225 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kroz 9 specifičnih ciljeva Program će sufinancirati projekte u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.

Cilj prvog poziva je ponuditi najširi tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 72 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%:

– Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a;
– Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a;
– Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu – 7 milijuna eura iz EFRR-a;
– Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a.
Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:
– Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
– Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
– Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

U svrhu potpore potencijalnim prijaviteljima Program je osmislio virtualnu zajednicu projektnih prijavitelja koja olakšava traženje projektnih partnera te daje mogućnost pretraživanja postojećih i dodavanja svojih projektnih ideja. Za pristup se potrebno registrirati putem poveznice.

Sve informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na web stranicama Zajedničkog tajništva.

Za sva pitanja vezana uz poziv isto tako možete kontaktirati i nacionalnu kontakt točku za Republiku Hrvatsku.

Najnovije