Accessibility icon

Programi europske teritorijalne suradnje u Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2021.-2027.

24. kolovoza 2021.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29.7.2021. donijela Odluku o utvrđivanju programa europske teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. i tijelima zaduženim za njihovu pripremu.

Za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj provodit će se sljedeći programi europske teritorijalne suradnje:
1. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija
2. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora
3. Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska
4. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska
5. Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska
6. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa
7. Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran
8. Program transnacionalne suradnje Dunav
9. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje
10. Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE
11. Program međuregionalne suradnje INTERACT
12. Program međuregionalne suradnje URBACT IV
13. Program međuregionalne suradnje ESPON 2030

Tijelo zaduženo za cjelokupnu organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programa europske teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje 2021.-2027.
je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Najnovije