Accessibility icon

Projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“ vrijedan 23,3 milijuna kuna kreće s realizacijom

18. lipnja 2020.

Potpisom Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. između Grada Pule i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započela je provedba strateškog projekta u okviru ITU mehanizma naziva „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“.

Osigurano je ukupno 9 milijuna kuna bespovratnih sredstava od kojih se 5.552.274,93 kuna odnosi na Grad Pulu (28,88 % prihvatljivih troškova), 849.027,27 kuna na Turističku zajednicu Pule (84,99% prihvatljivih troškova), a 2.598.697,80 kuna na Povijesni i pomorski muzej Istre (84,99% prihvatljivih troškova). Kroz projektne aktivnosti razvidno je da će se na prostoru obuhvata projekta koji se odnosi na utvrdu Kaštel te njene podzemne tunele, u dvije razine dogoditi znatna fizička promjena u prostoru i ponudi sadržaja, a novostvoreno okruženje zasigurno će dati dugo čekani vjetar u leđa za kreiranje novih sadržaja kulturne ponude, novih pratećih servisa i potpuno novog potencijala za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za Urbano područje Pule.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ za koji je putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja bio raspisan privremeni Poziv u ograničenom postupku dodjele „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“.

 

Najnovije