Accessibility icon

Projekt +Resilient: održane radionice društvenog inoviranja u Labinu i Vodnjanu

10. prosinca 2021.

U sklopu projekta +Resilient održale su se u prosincu još dvije radionice društvenog inoviranja u Istri. Društveno poduzetništvo i društvene inovacije promiču se kroz projekt +Resilient, koji na području Istarske županije provode Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.
Tako je u Labinu 7.12.2021. održana radionica na temu održivog turizma na kojoj su sudjelovali predstavnici Grada Labina, Turističke zajednice Labin te zainteresirani građani. Radionicu su moderirale Lana Lovašić, međunarodna konzultantica za društvene inovacije i društveno poduzetništvo i Manuela Hrvatin, nacionalna koordinatorica europskog udruženja za interpretaciju baštine Interpret Europe. Kroz radionicu je kao ključni problem u turizmu detektiran nedostatak turističkih sadržaja vezanih uz baštinu labinskog kraja te sezonalnost i jednoličnost turističke ponude. Dionici vođeni stručnjacima predložili su rješenje kroz valorizaciju rudarske baštine i brendiranjem labinštine kao rudarskog kraja. Kad se radi o društvenom poduzetništvu i društvenim inovacijama ključno je uključivanje i umrežavanje svih dionika iz lokalne zajednice kako bi se ostvario značajan društveni učinak. U ovom slučaju rezultati predloženih aktivnosti i programa utjecali bi na razvoj održivog turizma, razvoj gospodarstva, povećanje broja zaposlenih, zadržavanje mladih obitelji na labinštini, jačanje svijesti stanovnika o značaju rudarske baštine te valorizaciji lokalne tradicije.
U Vodnjanu su 8.12.2021. tema bile digitalne inovacije uz moderatore Lanu Lovašić i Deana Verbanca, predsjednika druge ICT Istra. Radionici su prisustvovali predstavnici udruga, Grada Vodnjana, LAG-a Južna Istra, Turističke zajednice Vodnjan i Fakulteta informatike Pula. Glavni prepoznati problemi odnosili su se na manjak stručnih kadrova u ICT sektoru i STEM području te nejednakost zastupljenosti spolova. Nakon toga slijedio je kreativni dio, oluja mozgova rješenja postavljenih problema. Uz moderatore i iskustvo dionika proces inoviranja u digitalnom kontekstu doveo je do zanimljivih rješenja, primjerice centra za sve dobne skupine koji bi nudio razne sadržaje, a s ciljem popularizacije STEM-a i ICT-a. Osim navedenoga, centar bi mogao služiti kao mjesto umrežavanja, podrške i poticaja svim zainteresiranim i potencijalnim pojedincima.

Sveukupno je od rujna do prosinca 2021. održano 6 radionica društvenog inoviranja u 6 istarskih gradova, a na radionicama su sudjelovali brojni predstavnici javnog, civilnog, privatnog i akademskog sektora. Projektu +Resilient cilj je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške društvenom poduzetništvu i društvenim inovacijama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, programskoj i europskoj razini. Projekt je sufinanciran iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Najnovije