Accessibility icon

Provedba postupaka javne nabave – najčešće pogreške

26. rujna 2022.

Kako bi se smanjile pogreške u pripremi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda te izvršenju ugovora o javnoj nabavi, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) je pripremila upute s primjerima najčešćih pogreški u svim fazama.

Cilj uputa je upoznati korisnike s potencijalnim greškama, omogućiti pravovremeno utvrđivanje nepravilnosti te smanjiti mogućnost financijskih korekcija.

Upute su dostupne na web stranici APPRRR-a.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije