Accessibility icon

Prve izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

7. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je prve izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (ref. br. NPOO.C1.3.R2-11.02).

U dokumentu „Poziv za sortirnice-popis 1. izmjena” navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

·        Upute za prijavitelje_sortirnice_1. izmjene – čistopis

·         Upute za prijavitelje_sortirnice_1. izmjene (s označenim promjenama)

·         Obrazac 2 – Izjava prijavitelja_1. izmjene

·         Obrazac 5 – Pojednostavljena analiza troškova i koristi_1. izmjene

Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave prvih izmjena Poziva prestaju biti važeće.

Sve izmjene dostupne su na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije