Accessibility icon

Radionica „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”

8. siječnja 2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organiziralo je informativnu radionicu za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”. Radionica je održana 8. siječnja 2020. godine u prostorijama Komunalne palače (Gradska vijećnica) u Puli, a popratili su je i predstavnici Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ unutar specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Detalji o Pozivu nalaze se na stranici: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-7-urbanih-aglomeracija/.

Najnovije