Accessibility icon

REACT EU- Proračun EU-a za oporavak

1. lipnja 2020.

Komisija je predložila novu inicijativu REACT-EU za povećanje kohezijske potpore državama članicama kako bi njihova gospodarstva postala otpornija i održivija u fazi oporavka.

Programi kao što su Europski socijalni fond i Fond europske pomoći za najpotrebitije mogu se dodatno povećati korištenjem dijela dostupnih sredstava u iznosu od 55 milijardi eura. Osim neposrednog odgovora na krizu, kohezijska politika bit će ključna za osiguravanje uravnoteženog dugoročnog oporavka, izbjegavajući asimetrije i razlike u rastu među državama članicama i unutar njih. Komisija stoga prilagođava svoje prijedloge budućim programima kohezijske i socijalne politike kako bi pružila još veću potporu ulaganjima u oporavak, na primjer u otpornost nacionalnih zdravstvenih sustava, u sektore kao što su turizam i kultura, za potporu malim i srednjim poduzećima, mjerama za zapošljavanje mladih, obrazovanje i razvoj vještina te mjerama za suzbijanje siromaštva djece.

Komisija također jača mehanizam za pravednu tranziciju, ključni element europskog zelenog plana, kako bi se osigurala socijalna pravednost u prijelazu na klimatski neutralno gospodarstvo u najugroženijim regijama s velikom potrošnjom ugljena i visokim emisijama ugljika.

Više info potražite na poveznici.

Najnovije