Accessibility icon

Regionalni koordinator Istarske županije i Dječji vrtić ˝Vrtuljak Marčana˝ uspješno prijavili projekt „Friška riba svima triba“

25. kolovoza 2020.

Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove nastavlja pružati savjetodavnu pomoć javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi EU projekata od značaja za Istarsku županiju. Tako je u okviru projekta „Suradnjom i znanjem do uspješne EU regije“, kojeg ustanova provodi od lipnja 2019. godine, stručna pomoć pružena dječjem vrtiću ˝Vrtuljak Marčana˝, i to prilikom pripreme projektnog prijedloga simboličnog naziva „Friška riba svima triba“.

Isti je prijavljen na FLAG-ov natječaj za provedbu mjere Mjere 1.2.1. „Povećanje svijesti o važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda među lokalnim stanovništvom i turistima“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Istarska batana“ 2014.-2020.

Vrijednost projekta iznosi 109.736,80 kn, a prijavljen je u srpnju 2019. godine. Odluka o financiranju donesena je u srpnju 2020. godine, te projekt kreće s realizacijom s početkom nove pedagoške 2020/2021 godine.

Svrha projekta je povećanje svijesti o važnosti konzumacije lokalne ribe i ribljih proizvoda među djecom i lokalnim stanovništvom s područja Općine Marčana. Projekt doprinosi realizaciji cilja 1. LRSR FLAGa „ISTARSKA BATANA“ a nastaje temeljem identificirane potrebe djece u Dječjem vrtiću Vrtuljak Marčana, osnovne škole Marčana te općine Marčana.

Osim spomenutog projekta čiji je nositelj Dječji vrtić ˝Vrtuljak Marčana˝, Regionalni koordinator u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do uspješne EU regije“ kontinuirano pruža pomoć u pripremi i provedbi EU projekata javnim korisnicima s područja Istarske županije. Trenutno, djelatnici ustanove aktivno sudjeluju u provedbi desetak projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te pripremi također desetak projekata za prijavu na ESI fondove.

Javna ustanovu Regionalni koordinator osnovala je Istarska županija u svrhu poticanja i upravljanja regionalnim razvojem, a jedna od glavnih zadaća joj je upravo pospješiti apsorpciju sredstava iz europskih fondova te time doprinijeti cjelokupnome razvoju Istre.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije