Accessibility icon

Regionalni koordinator IŽ na radionici “Što Gradovi i Općine mogu učiniti kako bi potaknuli i ubrzali razvoj projekata obnovljive energije na svom području?”

7. lipnja 2023.

U Poreču je 5. lipnja održana regionalna radionica na temu ”Što Gradovi i Općine mogu učiniti kako bi potaknuli i ubrzali razvoj projekata obnovljive energije na svom području?” koju je organizirao Grad Poreč-Parenzo i Sunčani ured Grada Poreča-Parenzo, povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša.

Radionica je organizirana u suradnji s Istarskom županijom, Istarskom regionalnom energetskom agencijom (IRENA), Regionalnim koordinatorom Istarske županije za europske programe i fondove (AURORA), te Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ), a kao jedna od aktivnosti projekta ”Balkan solar roofs”, financiranog u sklopu Europske klimatske inicijative (EUKI) njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mjere (BMWK).

Sudionici radionice imali su prilike naučiti više o konkretnim aktivnostima koje gradovi i općine mogu poduzeti kako bi potaknuli i ubrzali razvoj projekata obnovljive energije na svom području, upoznati se s primjerima dobre prakse u implementaciji projekata obnovljive energije te dostupnim izvorima sufinanciranja energetskih projekata.

Na radionici je sudjelovala i ravnateljica Regionalnog koordinatora Istarske županije koja je predstavila mogućnosti savjetodavne podrške JLS-evima u pripremi i provedbi projekata obnovljive energije te sudjelovala u okruglome stolu o preprekama, preporukama i rješenjima za razvoj projekata obnovljive energije.

 

Najnovije