Accessibility icon

rescEU: EU okuplja flotu zrakoplova za gašenje požara

9. lipnja 2020.

Kako bi se pripremio za šumske požare tijekom predstojećeg ljeta, Europska komisija okupila je prvu flotu zrakoplova za gašenje požara u okviru novog sustava rescEU za sprečavanje prirodnih katastrofa.

Europska unija ulaže u sedam država članica koje zrakoplove i helikoptere koriste u suradnji sa sustavom rescEU i koji se mogu lako rasporediti u druge zemlje kada je to potrebno. Flota za gašenje požara rescEU-a sastoji se od 2 zrakoplova za gašenje požara iz Hrvatske, 2 zrakoplova s Cipra, 1 zrakoplova iz Francuske, 2 zrakoplova iz Grčke, 2 zrakoplova iz Italije, 2 zrakoplova iz Španjolske, 2 zrakoplova i 6 helikoptera za gašenje požara iz Švedske.

„rescEU konkretan je, europski odgovor na potrebu za pomoći mnogobrojnih građana kojima prijete prirodne katastrofe. Svi smo, kao Europljani, bili šokirani životima izgubljenima u šumskim požarima, od Portugala do Grčke. Europska solidarnost mora se ogledati u zaštiti građana i međusobnom pomaganju u teškim vremenima. RescEU nudi praktična rješenja i utjelovljuje solidarnost na europskoj razini.“ Jean-Claude Juncker

Više na linku: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_19_2553

Najnovije