Hrvatski sabor izglasao je u petak, 05.02.2021. Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatske do 2030., krovni strateški dokument za razvoj hrvatske države, koji će biti okvir za izradu svih lokalnih, regionalnih i nacionalnih strategija.

 Strategiju je donesena sa 77 glasova za, 59 protiv i dva suzdržana.

Nacionalna razvojna strategija prvi krovni, hijerarhijski najviši dokument koji sadrži viziju i smjer razvoja Hrvatske u sljedećih 10 godina. Ona će biti temelj za planiranje te programiranje svih drugih strateških dokumenata koji sa njom moraju biti usklađeni.

Vizija Hrvatske u Strategiji je: Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Strateški ciljevi su podijeljeni u četiri razvojna smjera:

  1. Održivo gospodarstvo i društvo
  2. Jačanje otpornosti na krize
  3. Zelena i digitalna tranzicija
  4. Ravnomjeran regionalni razvoj

Usvojeni prijedlog Nacionalne razvojne strategije RH do 2030 g. možete vidjeti na sljedećem linku:

NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2030.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.