Accessibility icon

SAFU – ažurirana WEB uputa za Korisnike

9. travnja 2020.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ažurirala je WEB uputu za Korisnike.

Izmjene su izvršene u dijelu koji se referira na inženjere gradilišta, odnosno voditelje radova, točnije na usklađenje s odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te u dijelu odredbi o sukobu interesa i postupanju naručitelja (ZJN i NOJN).

Sve relevantne informacije možete pronaći na poveznici:

https://www.safu.hr/hr/esi-fondovi/provedba-projekta (pod: Dokumenti i upute).

Najnovije