Accessibility icon

SAFU ažurirao Uputu o pripremi i provedbi postupaka nabave za korisnike bespovratnih sredstava s popisom najčešćih pogrešaka

15. srpnja 2020.

Dana 13. srpnja Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ažurirala je Uputu o pripremi i provedbi postupaka nabave za korisnike bespovratnih sredstava s popisom najčešćih pogrešaka, u dijelu da prokurist ne može potpisati izjavu o nepostojanju osnova za isključenje sukladno čl. 251. ZJN jer prokurist nije osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

Uputa je dostupna na linku: https://www.safu.hr/hr/esi-fondovi/provedba-projekta (pod: Dokumenti i upute).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije