Accessibility icon

SAFU objavio uputu za korisnike o kontroli jednostavnih nabava

7. prosinca 2020.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) objavila je uputu za korisnike o kontroli jednostavnih nabava.
Uputa je dostupna na web stranicama SAFU-a.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije