Accessibility icon

Savez Alpe-Jadran objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata

20. ožujka 2023.

Savez Alpe-Jadran objavio je prvi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji će biti otvoren do 15. svibnja 2023. godine.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru ovog poziva su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja regija članica Saveza koje obuhvaćaju hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju; austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće; županiju Vas iz Mađarske te Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije.

Više informacija o javnome Pozivu i načinu prijave dostupno je u dokumentu u nastavku:

Savez Alpe-Jadran_Javni poziv za sufinanciranje projekata

Najnovije