Accessibility icon

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027

15. veljače 2021.

Ministarstvo je sukladno članku 15. stavak 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske izradilo nacrt Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0. te o istom provodi savjetovanje s javnošću sukladno članku 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Cilj savjetovanja o nacrtu Smjernica je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima svih dionika uključenih u proces definiranja i uspostave urbanih područja te proces izrade strategije razvoja urbanih područja. Primarno se radi o 14 urbanih područja – 4 urbane aglomeracije (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) i 10 većih urbanih područja (Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci) iz članka 14. stavak 3. i 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, međutim u sam proces uključen je širi krug dionika – pored  jedinica lokalne samouprave uključene su i jedinice područne (regionalne) samouprave te partnerska vijeća za urbano područje koja uključuju širi krug dionika u skladu s Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN, 103/2015).

Uzimajući u obzir činjenicu da je u tijeku proces programiranja nove financijske perspektive 2021.-2027., strategije razvoja urbanih područja, predstavljaju preduvjet za korištenje EU fondova, odnosno mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja iz prijedloga EU regulative za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Također, s obzirom da Smjernice predstavljaju preduvjet za izradu predmetnih strategija, savjetovanje o nacrtu Smjernica je skraćeno na 15 dana zbog izvanrednih okolnosti odnosno zbog potrebe ispunjavanja uvjeta za korištenje EU fondova.

Savjetovanje je otvoreno od 10. veljače do 25. veljače 2021. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti putem poveznice:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15892

Najnovije