Accessibility icon

Strategija EU-a za izgradnju održivog prehrambenog sustava

1. lipnja 2020.

Prehrambeni sustav, od proizvodnje do potrošnje i otpada, ima velik utjecaj na okoliš, zdravlje i kvalitetu hrane. Strategijom „od polja do stola“ predstavljenom 20. svibnja 2020. Europska komisija nastoji izgraditi održiv prehrambeni sustav EU-a kojim se osigurava kvaliteta hrane i štite ljudi i priroda.

Strategijom se pruža okvir za niz zakona koje će Komisija predložiti, a obuhvaća razna područja, od revizije zakonodavstva EU-a o pesticidima, novih pravila EU-a o dobrobiti životinja i planova za rješavanje problema otpada hrane i prijevara povezanih s hranom do označivanja hrane i reforme poljoprivrednog sustava EU-a.

Ključni ciljevi strategije do 2030.: 
  • 50% smanjenje upotrebe pesticida  
  • najmanje 20% smanjenje upotrebe gnojiva  
  • 50% smanjenje prodaje antimikrobnih sredstava koja se upotrebljavaju za životinje iz uzgoja i akvakulturu 
  • 25% poljoprivrednog zemljišta za ekološki uzgoj 

U skladu sa strategijom, potrebno je promijeniti način proizvodnje, kupnje i potrošnje hrane kako bismo poboljšali ekološki otisak i pomogli ublažiti klimatske promjene, štiteći pritom uvjete svih gospodarskih subjekata u prehrambenom lancu stvaranjem pravednijih gospodarskih dobiti i otvaranjem novih poslovnih prilika.

U rezoluciji o Europskom zelenom planu usvojenoj u siječnju Parlament je pozdravio želju za stvaranjem strategije za održivi prehrambeni sustav i naglasio potrebu za učinkovitijim korištenjem prirodnih resursa uz istodobno pružanje potpore poljoprivrednom sektoru. Zastupnici su ponovno pozvali na smanjenje ovisnosti o pesticidima i upotrebe gnojiva i antibiotika u poljoprivredi. Također su izrazili želju za poboljšanjem dobrobiti životinja i smanjenjem rasipanja hrane na razini EU-a od 50 posto.

Strategija se mora u temeljiti i na iskustvima stečenima tijekom krize COVID-19 i poljoprivrednicima pružiti potporu koja im je potrebna kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe hranom.

Više info potražite na internetskim stranicama Europskog parlamenta.

Najnovije